Tutkimus: Sähkökirja on saanut vähän lukevat kiinnostumaan kirjoista

sähkökirja

Sähköisen kirjan suosio suomalaisten keskuudessa on edelleen kasvanut, kertoo Suomalaiset ja sähköinen kirja -tutkimus.

Kyselytutkimustuloksista käu selville, että sähköiset kirjat ovat lisänneet lukemista erityisesti niiden käyttäjien joukossa, jotka harrastavat vähemmän kirjallisuutta.

Sähköisten kirjojen ostaminen ja lainaaminen jatkavat kasvuaan: viimeisen vuoden aikana sähköisen kirjan kertoi ostaneensa 14 prosenttia vastaajista, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli noin 12 prosenttia. Kaikkiaan sähköisten kirjojen ostajien määrä on lähes kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa.

Elisa teettämän tutkimuksen perusteella sähköinen kirja on ottanut paikkansa erityisesti niiden käyttäjien joukossa, jotka lukevat vähemmän.

”Vaikka sähköistä kirjaa käyttävät edelleen eniten yli 10 kirjaa vuodessa lukevat kirjallisuuden suurkuluttajat, vähemmän kirjallisuutta harrastavat sähköisen kirjan käyttäjät lukevat kuitenkin sähköisesti suhteessa enemmän”, tutkimusjohtaja Minna Virtanen Elisalta kertoo.

Virtasen mukaan vähemmän kirjallisuutta harrastavien käyttäjien keskuudessa sähköinen kirja vaikuttaisikin erityisen tärkeältä.

– Tästä ryhmästä joka kolmas arvioi, että sähköiset kirjat ovat lisänneet lukemista, mitä tulosta tukivat myös avoimeen kysymykseen saamamme vastaukset. Lisäksi joka toinen kertoi lukevansa puolet sähköisesti ja suurempi osa pitää sähköistä kirjaa perinteistä kirjaa miellyttävämpänä, hän selvittää.

Huomattavaa on, että tästä joukosta merkittävä osuus kuuluu niihin ryhmiin, joiden tiedetään yleisestikin lukevan vähemmän, eli miehiin, alle 40-vuotiaisiin sekä henkilöihin, joilla on korkeintaan keskiasteen koulutus.

– On ilo huomata, että kirjat sähköisessä muodossa voivat aktivoida lukemista. Saamme välillä myös asiakaspalautetta, jossa palautteen antaja kertoo löytäneensä lukemisen uudelleen. Sähköiset kirjat ovat helposti saatavissa joko luettavaksi tai kuunneltavaksi esimerkiksi puhelimen kautta, joten kiinnostavaan kirjaan on helppo syventyä. Lisäksi tarjolla oleva valikoima kasvaa jatkuvasti ja myös vanhempien kirjojen saatavuus paranee, sillä sähköisessä muodossa painos ei lopu koskaan kesken, sanoo Elisa Kirjan liiketoimintajohtaja Essi Manner.

Elisan Prior Konsultoinnilla teettämä Suomalaiset ja sähköinen kirja -tutkimus tehtiin syyskuussa 2017. Kyselytutkimukseen vastasi 1 194 suomalaista 18–75-vuotiaista internetin käyttäjää.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone